Shell Service Station "Green Planet" Pesse

voorzien van twee stuks Lely Aircon Mini-Wind turbines.

WAAROM MINI-WIND TURBINES?

 

De inzet van Mini-Windturbines staat volop in de belangstelling als één van de mogelijke alternatieve bronnen van energie.

 

Omdat de tarieven voor elektrische energie relatief laag zijn in Nederland, met name voor bedrijfsmatige grootgebruikers, is het moeilijk alleen op basis van afschrijving van de kapitaalsinvestering plus jaarlijks onderhoud een hoge economische rentabiliteit te verwachten.

 

Alles bepalend hierbij zijn de huidige kostprijs van de Kwh en de saldering die de gebruiker ontvangt bij terugleveren aan het net.

 

Er moet dus een tweede en zo mogelijk een doorslaggevende reden zijn waarom er een mini-windturbine aangeschaft gaat worden.

 

Enkele redenen kunnen zijn:

 

1. Duurzaamheids-imago van de eigenaar te versterken

2. De turbine als drager van een reclame boodschap laten fungeren

3. Architectonische functie wel of niet geïntegreerd in de overige bebouwing

4. Eigenaar wil deel uitmaken van een groep van (eerste) gebruikers en wil dit tonen

 

Dit seminar wil afwegingen  presenteren die meegenomen moeten worden om een onderbouwd besluit te kunnen nemen over investeringen, rentabliteit, attentiewaarde en overige aspecten.

           Download het programma met registratie formulier                                                     Registreer u direct

 

  KLIK HIER