“EAZ maakt windenergie rendabel en lokaal toegankelijk in Groningen”

Ir. IJsebrand Ziel, EAZ Wind

Onze visie op het succesvol implementeren van windenergie om een regionale energietransitie mogelijk te  maken waarbij ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke participatie en economische haalbaarheid hoog in het  vaandel staan.

 

"Internationale ontwikkelingen rond kleine en middelgrote windturbines".

Frits Ogg, de Windvogel

Wereldwijd neemt het gebruik van windenergie een grote vlucht. De WWEA is de enige organisatie die ook de ontwikkelingen op het gebied van kleine en middelgrote turbines onderzoekt. Voor vergunningverleners is het vooral van belang definities in de regelgeving niet al te concreet te maken, uit te gaan van een track record en vooral de omgeving er bij te betrekken. Verslag vanuit de WSSW (World Summit on Small Wind).

Officiële opening en Key-Note

“De provincie Groningen op weg naar een duurzame toekomst: ruimte voor lokale energie”

Mevr. Nienke Homan, Gedeputeerde Energie en Energietransitie, Provincie Groningen

Mijn visie op de energietransitie in de provincie in het algemeen, en de rol van lokale energie en kleine windturbines daarbinnen in het bijzonder.

“Richtlijn miniwindturbines in Nederland”
Ivo van Dam, CEO Ivada Electric,

interim voorzitter werkgroep

mini-windturbines NWEA

 

Afgelopen periode heeft NWEA werkgroep mini-windturbines zich bezig gehouden met het opstellen van een richtlijn. Tijdens de   presentatie zal Ivo verder uitweiden over de redenen achter deze richtlijn en waarom juist kwaliteit zo belangrijk is.

“NWEA - Branche vereniging in beweging”

 Dhr. Hans Timmers, Voorzitter Bestuur NWEA

 

Als echte verbinder weet Hans te enthousiasmeren en te bewegen, voor Wind op Land, Wind op Zee en Miniwind.

Versnellen doen we samen: politiek, bestuurlijk, met alle commerciële en innovatieve partijen die Nederland rijk is, wees trots en toon leiderschap! Een goede plek in de nieuwe Omgevingswet  en duidelijke richtlijnen voor miniwind speelt hierbij een cruciale rol.

“Wet- en regelgeving? Omgevingswet / Stroom /

PIR (product-installatie-register) / Postcoderoos / E-akkoord”

Mevr. Monique van Eijkelenburg, Duurzame Energiekoepel

Welkom en informatie over:

“Waarom dit seminar?”

Jaap Ketel, dagvoorzitter, Directeur Brisk Events/Nedland Oud-voorzitter Werkgroep Miniwind NWEA

Overheden wensen kleinschalige windenergie-opwekking te stimuleren. De huidige procedures zijn tijdrovend en kostbaar en niet uniform.

 

Een nieuw door de Werkgroep Miniwind van de NWEA opgestelde certificering voor mini-windturbines kan op termijn landelijk uniform ingevoerd worden, waarbij ook het opwekken van wind-energie met mini-windturbines meer economisch verantwoord wordt.

“Een windturbine op een service station”

Dhr. Iwan van Bochove, Lely–Aircon, Maassluis

 

Om te komen tot een energieneutrale melkveehouderij is eigen opwekking noodzakelijk. In het landelijk gebied ligt het dan voor de hand windturbines te plaatsen, die hebben in Nederland al een significante historische staat van dienst. In deze tijden blijkt in het land van de windmolens alleen met creativiteit plaatsing van kleine windturbines realiseerbaar. Een schoolvoorbeeld van zo'n aanpak is Energie Planet in Pesse.

 

INVITED KEY-NOTE

“Enerverende marktontwikkelingen voor kleine windmolens in de UK en bij Gaia-Wind Ltd in het bijzonder”

Dhr. Johnnie Andringa, Vice voorzitter van de ‘Small and Medium Wind Group’ bij Renewables UK, The renewable Energy Centre , London, UK.

 

Als vice voorzitter van de ‘Small and Medium wind group’ bij RenewablesUK zal ik het “Market Report on Small and Medium Wind 2015” toelichten.

Deze marktontwikkelingen hebben eerst geleid tot een sterke groei en daarna tot internationalisering bij Gaia-Wind Ltd; een marktleider in kleine windmolens waar ik als aandeelhouder en CEO deel van uitmaak.

 

                                               Sinds het vorige mini-windcongres in

                                               Gelderland vorig jaar, is op tal van

                                               onderwerpen in relatie tot wet- en

                                               regelgeving voor miniwind vooruitgang geboekt. Niet alle onderwerpen zijn al door de Tweede en/of Eerste Kamer, maar de contouren en kansen voor miniwind worden geleidelijk aan helder. Zo is de postcoderoos nu ook voor miniwind zeer interessant geworden (na 5 wijzigingen in het afgelopen jaar), is de omgevingswet met haar AMvB's op dreef i.v.m. vergunningverlening en zal STROOM (de nieuwe Elektriciteits- en gaswet) meer experimenten met demand site management, kwartierprijzen, opslag e.d. mogelijk gaan maken in combinaties b.v. met zon pv, warmtepompen en b.v. koelinstallaties of elektrisch vervoer op eigen terrein achter de meter. Er zijn ook nog belangrijke noten te kraken, zoals bijvoorbeeld welke vergunning is wel of niet nodig voor het plaatsen van miniwind in welke gemeente en wat kan de rol van het nieuwe bouwbesluit/de omgevingswet hierin zijn? Kijk ook alvast eens op http://afsprakengestart.energieakkoordser.nl/resultaatmeter.html en klik per onderwerp door op de acties, afspraken en regelingen die de SER bijhoudt in het kader van uitvoering van het energieakkoord.

           Download het programma met registratie formulier                                                     Registreer u direct

 

  KLIK HIER